O nas

 

 

Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Uchwały nr XIII/109/11 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 października 2011r. 

Siedziba Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie mieści się w Bierutowie przy ul. Przyjaciół Żołnierza 14a, a terenem działalności jest Miasto i Gmina Bierutów.

Podstawowym celem OKiS w Bierutowie jest wspieranie naturalnych dążeń społeczności lokalnych do udziału w życiu kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym oraz współdziałanie z tymi społecznościami w organizowaniu rozrywki i wypoczynku na obszarze Miasta i Gminy Bierutów, jak również proponowanie form zagospodarowania czasu wolnego, uznawanych za sprzyjające rozwojowi człowieka.

 

Do szczegółowego zakresu działania OKiS w Bierutowie należy:

1) Tworzenie warunków organizacyjnych do rozpoznawania, zaspokajania potrzeb i zainteresowań w dziedzinie kultury, rozrywki, sportu i rekreacji
2) Zabezpieczenie i rozwój otrzymanej bazy materialnej
3) Integracja środowisk i ośrodków życia kulturalnego, sportowego, rozrywki i wypoczynku
4) Rozwijanie i popularyzacja dokonań osób, grup i zespołów w poszczególnych dziedzinach.

Staramy się być nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji oraz aktywności kulturalnej i społecznej rozpoznawalnym w regionie poprzez skuteczną promocję oraz innowacyjne działania. Naszą ofertę staramy się na bieżąco dostosowywać do potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów. 

Skip to content