Przy Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie działa Dziecięco - Młodzieżówy Zespół Ludowy gdzie biorąc przykład ze starszych kolegów i koleżanek, dzieci i młodzież rozwijają swoje talenty wokalno - taneczne.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 5-15 lat na zajęcia zespołu,  który specjalizuje się w nauce i pokazach tańców i zabaw ludowych dostosowanych do wieku uczestników zajęć. Cotygodniowe, jednogodzinne zajęcia mają za zadanie rozbudzić w uczestnikach miłość do tańca - w szczególności do naszych rodzimych, polskich tańców narodowych i ludowych. Podczas zajęć dzieci zapoznają się przede wszystkim z tańcami, zabawami i przyśpiewkami regionalnymi, ale także z podstawami technik tańca klasycznego i współczesnego oraz elementów aktorstwa, które pomogą wypracować u dzieci piękną postawę taneczną oraz wyraz sceniczny.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godzinie 16:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie przy ul. Przyjaciół Żołnierza 14A

tel. 71 314 64 71