Światowa sieć rozwija się coraz szybciej, stając się powszechnie dostępnym medium. Korzystają z niego już coraz młodsi użytkownicy nie zawsze wiedząc, że jest to bezpieczne. Dla współczesnych uczniów jako cyfrowych tubylców technologia cyfrowa jest oczywista. Doskonale się nią posługują i są ufni wobec kolejnych rewolucji technologicznych. Ich sposób wychowania i funkcjonowania jest uwarunkowany częstym kontaktem z cyfrowymi mediami.

Współczesny świat wymaga od nas byśmy byli komunikatywni, kreatywni, mobilni, samodzielni, umieli ze sobą współpracować i mieli szybki dostęp do informacji. Internet ma nam wiele do zaoferowania, ale niestety nie zawsze wiemy, jak z niego prawidłowo korzystać. Dlatego podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w jest wiedza i świadomość dzieci i młodzierzy, nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystania z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Niniejszy projekt ma celu przygotować dzieci aby chroniły swoją prywatność w sieci, komunikowały się zgodnie z zasadami netykiety, wiedziały na czym polega zjawisko cyberprzemocy oraz rozumiały konsekwencje wynikające ze spotykania się z osobami poznanymi w sieci.

W ramach projektu wykorzystanych zostanie szereg materiałów multimedialnych, takich jak: piosenki, teledyski, bajki, filmy, aplikacje mobilne. Najmłodsi uczniowie poprzez zabawę, rozwiązywanie ćwiczeń i naukę piosenek mogą w łatwy sposób przyswoić wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Starsi natomiast  wykonywać prezentacje multimedialne czy brać udział w konkursach wiedzy.