Oddajemy w Państwa ręce wyniki badań przeprowadzonych w I etapie projektu "OKiS witamy na pokładzie".

  • “OKIS - witamy na pokładzie!” pod takim właśnie hasłem w okresie maj - lipiec 2019 roku przeprowadziliśmy w Bierutowie oraz w Gminie Bierutów diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz potencjału kulturowego tego regionu.

Na nasz kulturalny pokład przyjęli zaproszenie mieszkańcy Bierutowa i pobliskich miejscowości, lokalne stowarzyszenia, szkoły, słuchacze Bierutowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lokalni animatorzy i animatorki, rodzice z dziećmi, wychowankowie i kadra domu dziecka, przedstawicielki LGD Dobra Widawa, a nawet sam burmistrz Bierutowa. Do przeprowadzenia diagnozy została zaproszona animatorka i badaczka kultury Maria Zięba, ale to właśnie tak szerokie i autentyczne zaangażowanie całej społeczności zadecydowało o jej przebiegu i sukcesie, przez który rozumiemy pogłębioną refleksję nad przyszłością kultury w Bierutowie i wspólne wyznaczenie możliwych kierunków jej rozwoju. Bierutów to miasto, które ma do pokonania wiele problemów, zarówno w sferze gospodarczej, infrastrukturalnej, jak i społecznej, a kultura ma szansę stać się tu narzędziem realnej, społecznej zmiany - dlatego w procesie diagnozy postanowiliśmy zamiast na narzekaniu, skupić się na pozytywach i uruchomić proces myślenia marzeniowego, który pozwoli mieszkańcom na nowo odkryć wartość i potencjał lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego tych ziem.

Przypominamy, że głównymi założeniami programu są:

1. Zwiększenie zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej,
2. Pobudzanie i rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców,
3. Wskazywanie nowych obszarów współpracy między mieszkańcami a domem kultury,
4. Podtrzymywanie odkrytego potencjału społecznego.

Diagnoza potencjału i potrzeb kulturalnych Bierutowa i Gminy Bierutów powstała w ramach pierwszego etapu projektu "OKiS - witamy na pokładzie" , realizowanego w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Treść dokumentu w formacie pdf do pobrania tutaj:

>POBIERZ RAPORT<