Sołectwo Kijowice zaprasza mieszkańców gminy Bierutów oraz przybyłych gości na wydarzenie pn. "Piknik - wśród motyli".

Impreza jest częścią Gminnego Programu Ożywienia Lokalnego pn. “Wracamy po pandemii”, którego głównym celem jest pobudzenie aktywności społeczności wiejskiej w poszczególnych sołectwach Miasta i Gminy Bierutów po okresie powszechnie obowiązujących ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym poprzez tworzenie i realizację wydarzeń tematycznych opartych na lokalnych walorach danej miejscowości a także wymianę doświadczeń w tym zakresie pomiędzy sołectwami.

Planowane wydarzenie ma na celu prezentację i promocję szerokiemu gronu mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów lokalnych walorów sołectwa Kijowice wynikających m.in.: z Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.
Program opiera się na partnerskiej współpracy między Urzędem Miejskim w Bierutowie, Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bierutowie oraz grupami inicjatywnymi w poszczególnych sołectwach.