Program Ożywienia Lokalnego – “WRACAMY PO PANDEMII”

Głównym celem programu jest pobudzenie aktywności społeczności wiejskiej w poszczególnych sołectwach Miasta i Gminy Bierutów po okresie powszechnie obowiązujących ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym poprzez tworzenie i realizację wydarzeń tematycznych opartych na lokalnych walorach danej miejscowości a także wymianę doświadczeń w tym zakresie pomiędzy sołectwami.
Planowane wydarzenia tematyczne, mają na celu prezentację i promocję szerokiemu gronu mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów lokalnych walorów danego sołectwa wynikających m.in.: z Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Program opiera się na partnerskiej współpracy między Urzędem Miejskim w Bierutowie, Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bierutowie oraz grupami inicjatywnymi w poszczególnych sołectwach.

W ramach programu w roku 2022 zaplanowano następujące wydarzenia:

🔜  21 maja - Zbytowa | Biesiada z "niezłą sztuką"
🔜  18 czerwca  - Kruszowice | "Rowerem przez Kruszowice i okolice"
🔜  
25 czerwca - Wabienice | "Ogród (NIE)możliwości"
🔜  
23 lipca - Kijowice | "Piknik-wśród motyli"

Zapraszamy do dołączania do wydarzenie i śledzenia informacji na specjalnie przygotowanej stronie pod adresem:
Program Ożywienia Lokalnego – WRACAMY PO PANDEMII 

Skip to content