W dniu 5 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne Bierutowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dyrektorem Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie.

Podczas spotkania ustalone zostały zasady dalszej współpracy BUTW przy OKiS w Bierutowie. Wybrano także przedstawicieli BUTW w osobach:

  • Pani Elżbieta Moga,
  • Pani Stanisława Graf,
  • Pani Urszula Tylska.

Kolejnym punktem spotkania było scharakteryzowanie i przedstawienie nowej oferty zajęć skierowane do seniorów.