W dniu 9 stycznia 2019 roku w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie aktywni uczestnicy Uniwersytetu III Wieku w Bierutowie spotkali się z Adamem Urdzelą- byłym i Grzegorzem Zmarzły - obecnym Dyrektorem Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie. Spotkanie odbyło się przy kawie, herbacie, torcie i wypiekach przygotowanych przez studentki i studentów BUTW. Obecni na spotkaniu podziękowali Panu Adamowi za wieloletnią współpracę. Podczas spotkania Pan Grzegorz poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie ze wszystkimi członkami Bierutowskiego Uniwersytetu III Wieku, na którym przedstawiona zostanie propozycja dotycząca formy organizacyjnej i zasad współpracy pomiędzy BUTW i OKiS. Na zakończenie uczestnicy spotkania zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.