Od 4 maja udostępnione zostało boisko ORLIK przy ul. Kolejowej.

Przedstawiamy kluczowe zasady, których musimy przestrzegać przy korzystaniu z boiska.

Obiekt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00.  W przypadku chęci korzystania z boiska w innych godzinach lub w weekendy należy kontaktować się bezpośrednio z animatorem sportu pod nr telefonu 605 534 072 lub z biurem OKiS pod nr 71 314 64 71. 

Zajęcia na boisku mogą odbywać się dla grup liczących maksymalnie 6 osób, pod opieką opiekuna bądź trenera. Osoby do 13 roku życia mogą przebywać na boisku tylko pod opieką osoby pełnoletniej. 

Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego każda grupa zobowiązana jest przed rozpoczęciem korzystania z obiektu zgłosić przed wejściem animatorowi sportu listę osób zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon każdej osób biorących udział  w zajęciach (listy będą niszczone w momencie ustania zagrożenia epidemiologicznego).      W sytuacji braku listy lub niepełnej jej uzupełnienia osoba, której danych będzie brakowało będzie miała zakaz korzystania z obiektu.

Zajęcia dla każdej z grup będą rozpoczynać się o pełnej godzinie zegarowej i trwać nie dłużej niż 45 minut (wszystkie osoby po 45 minutach muszą opuścić obiekt). Ze względów bezpieczeństwa szatnie do odwołania pozostaną nieczynne poza korzystaniem z WC. Podczas treningu osoby przebywające na obiekcie nie muszą stosować maseczek, ale mogą je zdjąć dopiero po wejściu na teren obiektu, a opuszczając go muszą je bezzwłocznie założyć. Osoby przebywające na obiekcie powinny zachować pomiędzy sobą bezpieczną odległość.  Osoby wchodzące i opuszczające obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk.

Osoby chcące korzystać z obiektu prosimy o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad co ułatwi wszystkim sprawne korzystanie z ORLIKA w aktualnych warunkach. Dziękujemy za stosowanie się do wyznaczonych reguł.