W dniu 02. 03.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie odbył się konkurs historyczny ,,Polskie drogi do wolności. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Konkurs miał zasięg powiatowy i uczestniczyli w nim uczniowie trzecich klas gimnazjum oraz liceum i technikum. Konkurs składał się z trzech etapów: test pisemny, pytania ustne i  prezentacje. Organizatorami konkursu byli: Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa-Przyszłość i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie. W skład jury weszli niezależni eksperci z Namysłowa: pani Jadwiga Kawecka z Domu Kultury z Namysłowa
i pan Włodzimierz Putowski dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu oraz prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej oddział Namysłów.
Po trzech godzinach zmagań komisja konkursowa ogłosiła wyniki: I miejsce zdobyła drużyna Technikum z ZSP Bierutów- Marcin Klat, Karol Klat i Radosław Gąsior (opiekun Anna Bończuk-Wojczyszyn), II miejsce zajęło Gimnazjum Bierutów- Zuzanna Polańska, Mateusz Popko, Karol Stencel (opiekun Lidia Słomska), III miejsce wywalczyła drużyna z Technikum z ZSP Syców- Dorian Jasik, Karolina Podgórska, Natalia Ślak (opiekun Bartosz Porzucek), , natomiast wyróżnienie otrzymało  Liceum z ZSP Bierutów- Marcin Brzeżański, Szymon Członkowski, Nicola Szylle (opiekun Anna Bończuk-Wojczyszyn).
Wszystkie drużyny, nauczyciele i jurorzy otrzymali nagrody, dyplomy i gratulacje z rąk pana Wojciecha Kobrynia, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie. Specjalną nagrodę dla ucznia który najlepiej napisał test pisemny (Marcin Klat) ufundował Czesław Kowalczyk
z Towarzystwa Przyjaciół Namysłowa i Ziemi Namysłowskiej.
Na koniec pan Włodzimierz Putowski pogratulował uczniom i ich opiekunom olbrzymiej wiedzy na temat walk Polaków o niepodległość oraz podkreślił jak ważny dla młodych ludzi jest patriotyzm.

Marek Krzysztof Bińkowski