Zespół Zbytowianki

  Zespół Zbytowianki działa od stycznia 2012 roku. Inicjatorką wspólnego śpiewania była nauczycielka pani Krystyna Bujak, która korzystając z rodzinnej pamiątki jaką jest ponad 100-letnia kantyczka, uczyła piosenek i zachęcała mieszkanki wsi do ludowej twórczości. Zbytowianki śpiewają piosenki ludowe z różnych regionów Polski. W Zbytowej, po wojnie, osiedliło się najwięcej Polaków z ziemi Kieleckiej i Krakowskiej. Nie słychać tego jeszcze CZYTAJ DALEJ

Dodano:

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy Mali Bierutowianie

  Przy Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie działa Dziecięco – Młodzieżówy Zespół Ludowy gdzie biorąc przykład ze starszych kolegów i koleżanek, dzieci i młodzież rozwijają swoje talenty wokalno – taneczne. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 5-15 lat na zajęcia zespołu,  który specjalizuje się w nauce i pokazach tańców i zabaw ludowych dostosowanych do wieku uczestników zajęć. Cotygodniowe, jednogodzinne CZYTAJ DALEJ

Dodano:

Zespół Pieśni Ludowej Miasta i Gminy Bierutów

  Zespół Pieśni Ludowej Miasta i Gminy Bierutów powstał we wrześniu 2007 r. na bazie członków kół gospodyń wiejskich działających na terenie całej gminy. W miarę rozwoju działalności przybywało uczestników również z innych miejscowości, w tym z samego Bierutowa. Ostateczny skład zespołu to grupa 35 kobiet i mężczyzn z Bierutowa, Stroni, Wabienic, Posadowic, Solnik Małych, Wojciechowa, którzy pod kierunkiem prowadzącej Zespół, p. CZYTAJ DALEJ

Dodano: